Saturday, 19 November 2016

એ ક્ષણ

એ ક્ષણ,
જયારે તારા
હાથની આંગળીઓ
મારા વાળમાં
અને મારી આંગળીઓ
તારા બાદન પર
કોઈ ફૂલ પરથી
પવન સરકે
એમ સરકતી હતી.

એ ક્ષણ,
જયારે બંનેની
ચારેય આંખો
બંધ હતી
છતાંય આસપાસ
એહસાસની
પુરી દુનિયા
'કામ' પ્રગટાવી રહી હતી.

એ ક્ષણ,
જયારે ચાર હોઠો નું મિલન
પ્રેમની સાબિતી આપવા
એકબીજામાં
વિલીન થઇ ગયા.

એ ક્ષણ.

- ચેતન સોલંકી
19.10.2016

No comments:

Post a Comment