Saturday, 19 November 2016

એ ચાલી ગઈ...

મારા શબ્દો ગઝલના સાથે લઈને એ ચાલી ગઈ,
પેન-કાગળ કોરો હાથમાં આપીને એ ચાલી ગઈ...

શબ્દો બધા સુંદરતાના સમાવતો ચેહરો એનો,
મિલન ને બદલે સ્મૃતિઓ આપીને એ ચાલી ગઈ...

સુખ હતું જે ક્ષણમાં એ જીવી લીધું તારે સંગ,
દુઃખના દરબારનો રાજ આપીને એ ચાલી ગઈ..

ખુશીની પળ દરેક માણીને કરી સાથે ઉજવણી,
સઘળી એકલતા મારે નામ કરીને એ ચાલી ગઈ...

હશે રસ્તાઓ-મંઝીલો અલગ અમારા, શું ખબર,
કુદરતનો આ હિસાબ કળીને એ ચાલી ગઈ...

- Chetan Solanki
08.11.2016

No comments:

Post a Comment