Sunday, 11 January 2015

Can't Write anymore on this topic...

જીવનમાંથી માણસ શું મેળવતો હોય છે?
બસ એક જ કામ હરદમ કરતો હોય છે,
હસાવતો-રડાવતો ભલે ખુલીને, પણ,
છતાં અસ્તિત્વ પર "ગુમનામ" થતો હોય છે.

જીવન-મૃત્યુ બધું તું લઇ લે,

પણ મને મારાથી મુક્ત કરી દે..

પ્રભુ..

માન્યું કે આ શરીર દીધું તે લાખનું,
બનાવી દીધું આ દુનિયાએ મજાકનું,
પ્રેમિકાની ચિત્તા બળી જાય નજર સામે,
પછી તું બોલ, શું કરું એ રાખનું?
તું મને પણ રાખ કરી દે..
પણ મને મારાથી મુક્ત કરી દે..
                        - ચેતન સોલંકી "ગુમનામ"

No comments:

Post a Comment