Saturday, 17 January 2015

આવા અને તેવા...

“આવા” પણ છે, અહિયા “તેવા” પણ છે,
તમે “આવા” છો, તો લોકો તેવા પણ છે...

પશુ પણ છે, અહિયા પારેવા પણ છે,
તમે મલાઈ છો, તો અહિયાં મેવા પણ છે...

પ્રભુ પણ છે, અહિયાં પિશાચ પણ છે,
તમે કૃષ્ણ છો, તો અહિયાં “પાર્થ” પણ છે...

સમજી શકો જો ખરેખર તમે કુદરતને,
તમે આંખ છો, તો અહિયાં અંધકાર પણ છે...

જ્ઞાની પણ છે, અહિયાં ગવાર પણ છે,
તમે સૂર્ય છો, તો અહિયાં સવાર પણ છે...

જો તમે નથી, તો દુનિયા પણ નથી,
તમે ગુલઝાર છો, તો અહિયાં ગઝલ પણ છે...
                            - ચેતન સોલંકી 'ગુમનામ'

1 comment: