Sunday, 11 January 2015

આ છોડિયું... ઝોવો ને...

છોડીયુંના લટકા-મટકામાં કેટલાય પડ્યા,
કેટલાંય એમાં લટકી ગ્યા, ને હજી લટકે ઝ સે..

"યુવતીના પ્રેમમાં યુવકે ગળે ફાંસો ખાધો"

રોઝ સાપામાં વાંસે, તોય પ્રેમ કરે ઝ સે...

તમને હૂ લાગે? મોબયલમાં ઇ હૂ કરે સે?

ઇ મેસેઝ કરે તો ઓલી ય રેપ્લાય કરે ઝ સે...

એનો બપો તો કઇ-કઇ ને ગાંડો થઇ ગ્યો,

પણ આ નપાવટીયો એનું ધાર્યું ઝ કરે સે...
                            - ચેતન સોલંકી "ગુમનામ"

No comments:

Post a Comment