Monday, 23 June 2014

ભાવગીત...

આવ આવ રે ઓ શ્યામ,
થાવ તારામાં "ગુમનામ".
તારા ચરણોમાં મસ્તક ધરું-
મારું જીવન યોગેશ્વરને ચરણે ધરું..

તું છે જીવનનું મિત, તું તો અર્જુન નું સ્મિત-
તું છે વિજયનું ગીત, હવે થાશે રે જીત..
મારી જીત તારા નામે કરું....           મારું જીવન..૦

હું છું તારો અવશેષ, મારું જીવન નિશ્પેક્ષ-
તારો એક જ છે વેશ, બ્રમ્હા-વિષ્ણુ-મહેશ..
મારા જીવનમાં રંગો ભરું..             મારું જીવન...૦

જે તારી ભક્તિથી છે દૂર, એને લાવું જરૂર-
એમાં લાવવાને પૂર, થઇ જાઉં હું ચૂર..
તારા ખોલામાં રમતો કરું..           મારું જીવન...૦

No comments:

Post a Comment