Tuesday, 8 April 2014

તમે આવ્યા..

ઓ હો, તમે પાછા આવ્યા, વસંત આવી,
તમારી હાજરી મેહફીલમાં રંગત લાવી.

હવે તમે દીધેલા ઝાખ્મોને ભુલાવી દઈશું,
હાથ પકડીને તમારો, ગમે તેમ જીવી લઈશું,
આજ લાગી અમે હતા અકબંધ તાળું-
અને તમે છો સોનાની ચાવી..

મેં તો તૈયાર પણ કર્યો'તો મારો જનાજો,
બધાને કહી દીધું હતું કે, બસ હે, આવજો,
રોજ અમે થતા રહ્યા "ગુમનામ" તોયે,
પહેચાન મારી તમે પાછી લાવી..

No comments:

Post a Comment