Sunday, 23 February 2014

વરસાદ...

હૃદયસાગર માંથી ઉભરતા અશ્રુઓ...
પ્રસરી રહ્યા હતા પાંપણની ક્ષિતિજ ઉપર..
અને એ અશ્રુઓમાંથી વાદળ બની..
આપ મારા પર વરસી પડ્યાં...
                          --"ગુમનામ"

No comments:

Post a Comment